Mücahit Kaçar

1976 yılında Erzurum Horasan`da doğdu. Yaz dönemlerinde Kocaeli, Karamürsel`de çalışarak aile ekonomisine katkıda bulundu. Orta Öğrenimini bitirdikten sonra   Lise 1`de Okul eğitimini yarıda bırakarak çalışma hayatına atıldı. Askerlik vazifesini yerine getirdikten sonra AKA LTD olarak aile şirketini kurdu. Uzun süre Yönetim Kurulu Başkanlığında bulundu. 2014 yılında Belde Başkanlığı; İl Başkan yardımcılığı; Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2018 Yalova Ticaret Odası tarafından gerçekleşen seçimde Meslek Komite seçimini kazanarak 1. Meslek Komite Başkanı oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yalova Tavşanlı Belediye Başkanlığına Seçildi.

< HABERLER >

;

< DUYURULAR >

 • Metruk Binalar İlgi Komisyon RaporuMar 03

            Belediye Meclisinin 04/11/2021 tarih ve 2021/62 sayılı kararma istinaden metruk binalar ile ilgili komisyon 02/02/2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’ da Belediye meclis toplantı salonunda toplandı. Yapılan yoklama sonucunda komisyon üyelerinin tam olduğu görüldü. Metruk Bina Komisyonu Başkanlığına Abubekir ARSLAN oy birliğiyle seçildi. Tavşanlı Beldesi, Şehitlik Mahallesi, Gül Sokak No:6, 141 Ada, 3 Parselde bulunan metruk bina, Tavşanlı Beldesi, Şehitlik Mahallesi, Şahin Sokak No: 13, Eski 1081 Parsel yeni 386 Ada, 4 Parsel de bulunan metruk bina, Tavşanlı Beldesi, Şehitlik Mahallesi, Şehitlik Caddesi 219 Ada, 1 Parsel de bulunan 3 adet yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesine istinaden gerekli incelemeler yapılmış olup metruk yapı olduğu tespit edilmiştir. Bu metruk yapılar can güvenliği ve asayiş yönünden tehlike arz etmektedir. Bu metruk yapıların 30 günü geçmemek üzere yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması, kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi için tarafımızca yıkım işleri gerçekleştirilip, masrafın % 20 fazlası kadar yapı sahibinden tahsil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 • ASKI İLANEyl 16

  Yalova ili, Altınova ilçesi Tavşanlı belediyesi imar planı içerisinde kalan Fatih Mah. Pafta G22C09B3B Ada 331 Parsel 1,2,5,6,7,8 Kapalı Spor Tesis Alanı 1/1000 ölçekli UÎP- 77309106 Pin numaralı uygulama imar planı değişikliği yapılmasına Belediye Meclisinin 06.09.2021 Tarih ve 2021/48 Sayılı Kararıyla onaylanarak 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesince 15.09.2021 ile 15.10.2021 tarihleri arasında bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 • Askı İlanAğu 17

  Yalova ili, Altınova ilçesi, Tavşanlı beldesi içerisinde bulunan G22C09B- G22C09B3B pafta 331 Ada 8 parsel "de Belediye Meclisinin 05/08/2021 tarih ve 2021/44 sayılı kararı ile NÎP-774321532, UÎP-77582515 Pin numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım îmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onaylanarak 17/08/2021 ile 17/09/2021 tarihleri arasında bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 • ASKI İLANŞub 11

             Yalova ili, Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi imar planı içerisinde Konut alanı olarak planlanan ada 318 parsel 1 nolu gayrimenkulun Kapalı Spor Tesis Alanı olarak değiştirilmesine UİP-77152389 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı ve NİP- 77669606 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım imar planı tadilatı yapılmasına Belediye Meclisinin 05/02/2021 tarih ve 2021-05 sayılı kararıyla onaylanarak 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesince 08/02/2021 ile 08/03/2021 tarihleri arasında bir (1) ay süreyle askıya çıkartılmıştır.

 • 2021 Ocak Ayı Meclis ToplantısıOca 04

           Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesi gereğince 07/01/2021 tarihinde Perşembe günü saat 15.00’ da Belediye hizmet binası meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
           Söz konusu toplantı ile ilgili gündem maddelerinin, toplantı gün ve saati ile yerinin ses yayın cihazlarıve ilan tahtasına asılmak suretiyle gerekli ilanların yapılmasını rica ederim.

  GÜNDEM
  1.Yoklama
  2.Açılış, Saygı duruşu.
  3.Belediyeadına Memur Sendikası ile sözleşme yapılması konusunun görüşülmesi

 • Tümünü Gör

< ÇALIŞMALAR >

;

TAVŞANLI MOBİL

SOSYAL MEDYA

KVKK AYDINLATMA METNİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİN TIKLAYINIZ
tavşanlı Belediyesi

Dünyanın değişen ve gelişen yapısıyla birlikte ülkemizde de artık eskisi gibi durağan ve içe kapanık bir yönetim anlayışının yürümeyeceği apaçık ortaya çıkmıştır. Bu gerçeği göz ardı etmeden hayata ve insana dair yeni bir anlayış, yeni bir ufuk ve yeni bir hizmet biçimi oluşturmanın zamanı gelmiştir. Biz evvela böylesi kuşatıcı bir perspektifle insanı ve mekânı değerlendiriyoruz.

PROJELER