ASKI İLAN

ASKI İLAN

           Yalova ili, Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi imar planı içerisinde Konut alanı olarak planlanan ada 318 parsel 1 nolu gayrimenkulun Kapalı Spor Tesis Alanı olarak değiştirilmesine UİP-77152389 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı ve NİP- 77669606 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım imar planı tadilatı yapılmasına Belediye Meclisinin 05/02/2021 tarih ve 2021-05 sayılı kararıyla onaylanarak 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesince 08/02/2021 ile 08/03/2021 tarihleri arasında bir (1) ay süreyle askıya çıkartılmıştır.