ASKI İLAN

ASKI İLAN

         Yalova ili, Altınova ilçesi, Tavşanlı beldesi sınırları içerisinde bulunan pafta G22-c-10a-4a, G22-c-09b-3b , Ada 224, 276, 277,324 muhtelif parsellerde Belediye Meclisinin 10/11/2020 tarih ve 2020-44 sayılı kararıyla NÎP 77123789, UİP 77606470 Pin numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama îmar Planı değişikliği onaylanarak 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesince 10/11/2020 ile 10/12/2020 tarihleri arasında bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 10/11/2020 saat 17:00