375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 24 UNCU MADDESİ  GEREĞİNCE TESPİT KOMİSYONU TARAFINDAN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN VE SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN KİŞİLERİN İSİM LİSTESİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” tebliğine istinaden belirlenen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen kişilerin 12/03/2018 tarihinde Pazartesi günü saat: 15:00 da sınav toplantı salonunda yazılı sınav yapılacağından dolayı 24/02/2018-02/03/2018 tarihleri arasında ilan edilmesi gerekmektedir.