375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE SINAV SONUÇLARI